บริษัทนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษาจำกัด

เราเป็นบริษัทฝึกอบรมรูปแบบครบวงจรทั้ง Training Consuling Coaching
ผู้เชี่ยวชาญ “ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยระบบด้านการศึกษา เสริมสร้างทักษะ และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้ก้าวไกลระดับโลก

จุดเริ่มต้น (ICEUP)

บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด (ICEUP) จัดอบรมที่ได้ก่อตั้งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาการศึกษา และยกระดับการเป็นมืออาชีพให้กับบุคคลในองค์กรยุคใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งมีส่วนช่วยผลักดันให้องค์กรของท่านสามารถบริหารงาน และบริหารบุคคลให้ประสบความสำเร็จ และสามารถสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพสูง ตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยนวัตกรรมการอบรมที่ทันสมัย ซึ่งทางบริษัทนวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด มีนวัตกรรมเครื่องมือในการค้นพบพรสวรรค์ของบุคคลด้วยโปรแกรม Habitscan ให้คำปรึกษาด้านการบริหารคน ออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับผู้อบรมอย่างมืออาชีพ

เราเป็นบริษัทฝึกอบรมครบวงจรทั้ง Training Consuling Coaching เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านการศึกษา ทักษะ และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้ก้าวไกลระดับโลก

แนวคิดการจัดตั้งโครงการ ให้คุณได้รู้เทคนิค การรู้นิสัย อ่านใจคน ด้วยโปรแกรม Habitscan ที่จะช่วยให้คุณครูเข้าใจแนวคิดเรื่องการสอนและการประเมินผลรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และแนวทางปฎิบัติจริง ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้โลกของการค้นพบพรสวรรค์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แนวทางการพัฒนาตนเองให้เก่ง ดี มีความสุขเลือกสายการเรียนได้เหมาะสมตรงตามอาชีพในฝัน จนไปถึงการออกแบบการสอนและการแนะแนวอาชีพให้มีประสิทธิภาพ ใช้ได้จริง ๆ กับเด็กไทยยุค 4.0