วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2019

Contact Us

บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด (ICEUP)

บริษัทฝึกอบรมรูปแบบครบวงจรทั้ง Training Consuling Coaching ผู้เชี่ยวชาญ “ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยระบบด้านการศึกษา เสริมสร้างทักษะ และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้ก้าวไกลระดับโลก

Mail Address

117 ซอย รังสิต-นครนายก 65
ตำบล ประชาธิปัตย์
อำเภอ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

Contact Information

Call : (+66)062-945-6326
Email: iceupthailand@gmail.com
Facebook : Iceupthailand

 

Location

ติดต่อเรา