ลงทะเบียนคอร์สอบรมสัมนา 21 เมษายน 2562

หัวหน้างานที่ลูกน้องรัก พ่อแม่ที่เข้าใจลูก
ครูที่อ่านใจนักเรียนได้ นักขายที่ต้องการพิชิตใจลูกค้า
ทีมงานแกร่ง กับศาสตร์แห่งการอ่านใจคน ระดับจิตใต้สำนึก
.
หลักสูตร Habitscan “รู้นิสัย อ่านใจคน 6 สี”
สัมมนา 1 วัน สำหรับนักอ่านใจ Mind Reader Workshop”
ซาเทียร์+จริต6

>>> แถมฟรีฉบับเรียนรู้ผ่านออนไลน์ 12 บทเจาะลึกทุกโปรไฟล์นิสัย (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 10 ท่านแรก) <<<
พฤติกรรมศาสตร์ เข้าใจคน 6 ระดับจิต
วิเคราะห์นิสัยคน 6 สี
แนวทางพัฒนาตน คน งาน 6 มิติ
แนวทางการโค้ชนิสัยเพื่อปรับพฤติกรรมระดับจิตใต้สำนึก
สร้างพลังอัตลักษณ์ 12 แบรนด์ปังที่น่าจดจำ
พัฒนาการสื่อสารจูงใจกระชับมิตรคน 6 แบบ

คอร์สอบรม-สัมมนา

เรามีคอร์สอบรมสัมมนา ที่สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ผู้เข้าอบรมสัมมนา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิต โดยผ่านวิทยากรผู้ฝึกอบรมที่ทรงประสิทธิภาพ ให้ได้ผลตามที่องค์กรหรือผู้เข้าอบรมสัมมนาต้องการ

หลักสูตรพัฒนาองค์กร

ORGANIZATION DEVELOPMENT

49281

HABITSCAN

โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย ด้วยระบบทดสอบบุคลิกภาพและประเมินสมรรถนะรายบุคคล (Personal test) เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง โดยเน้นการค้นหามิติด้านนิสัย (Habit) เป็นหลัก เป็นตัวช่วยสะท้อนตัวตนของบุคคลนั้นออกมาตามความเป็นจริง สามารถเข้าใจ ความเป็นตัวเองได้มากขึ้น พัฒนาตัวเองเพื่อยกระดับศักยภาพทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด “เรียนรู้ตนเอง ครองตน ครองคน ครองงาน “ กลายเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (High-Performing Team) เพื่อผลักดันองค์กร ให้ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และรักษาไว้ซึ่งความสำเร็จนั้นอย่างยั่งยืน

HOW TO LEARN ( วิธีการ )

1.Habitscan personality test (แบบทดสอบ) Personal test แบบการปรึกษา
2.Habit consulting bookให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคัมภีร์พัฒนาเป็นการอธิบายผลทดสอบ
3.Habit coaching ให้เห็นตัวตน ด้วยทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง ชั้นจิตซาเทียร์ (Iceberg)
4.Habit training โปรแกรมการพัฒนานิสัย การให้ความรู้ ทัศนคติ
5.Habit hypnosis เป็นการใช้ NLP เพื่อการโปรแกรมจิต พัฒนานิสัย และ สร้างนิสัยที่ดี โดยใช้กระบวนการ Healing และ Therapy
6.Habit mentoring การติดตามผล คอยดูแล เป็นพี่เลี้ยง

  • Personality test
  • Consulting book
  • Coaching
  • training
  • Hypnosis
  • Mentoring
วิเคราะห์มุมมองตัวตนระดับลึก 12 หัวข้อ

คำอธิบายหลังการทำแบบทดสอบ จะวิเคราะห์มุมมองตัวตนระดับลึก ดังนี้

compass

นิสัย บุคลิกภาพ ความคุ้นชิน
และการปรับพฤติกรรมเชิงบวก

พฤติกรรมพยากรณ์ อธิบายอุปนิสัย คุณลักษณะ ในด้านที่ดีและควรปรับปรุง อีกทั้งวิธีการสังเกตบุคลิกของคนที่เหมือนหรือแตกต่างจากเรา

flag

ความชอบ ความสนใจ

ความพึงพอใจในเหตุการณ์ บุคคล ลักษณะงาน อารมณ์และการตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกว่า สิ่งใดชอบ สิ่งใดไม่ชอบ

flag-1

ความเชื่อ ค่านิยม สิ่งที่ยึดถือใส่ใจ ถือสา

ทัศนคติประจำตัว การมองโลก มุมมองความคิดเห็น กรอบความคิดฝังลึกที่บงการพฤติกรรมของเรา

television-1

ภาวะผู้นำ คุณค่าในชีวิต

การวัดระดับภาวะผู้นำ 6 ขั้นบันไดสู่คุณค่าที่ผู้คนเดินตามและพลังเหนี่ยวนำผู้คนให้ร่วมทีม

group

เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ การสร้างทีม

ศิลปะการเชื่อมมิตรภาพและการประสานงานระหว่างพ่อแม่กับลูก ครูกับนักเรียน สามีกับภรรยา หัวหน้ากับลูกน้อง นักขายกับลูกค้า

user-30

อาชีพและเส้นทางมั่งคั่งเฉพาะตัว

ลักษณะงานที่ดึงดูดและไม่ดึงดูดให้ลงมือทำ การประกอบอาชีพและทางลัดสู่การสร้างรายได้ เคล็ดลับการลดรายจ่ายและการลงทุน

gift

ความต้องการในชีวิต

ความคาดหวังหรือเจตจำนงที่ต้องการพบเจอและสิ่งหลีกเลี่ยง

tick

ความปรารถนาอันแรงกล้า

พลังขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตของเรา กลไกป้องกันตัวเองและเป้าหมาย

tools

ความกลัว ข้อจำกัดและวิธียกระดับจิตใจ

อุปสรรค อุปกิเลส สิ่งขวางกั้นความสำเร็จและเทคนิคการรู้เท่าทันสัญชาตญาณดิบภายใน

switch-5

จุดแข็ง จุดอ่อน

ความรู้ ทักษะ จุดแกร่ง ความสามารถที่มีในตนและจุดอ่อนที่ต้องการความช่วยเหลือ

settings

พรสวรรค์ อัจฉริยภาพ ความถนัดและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สิ่งที่ทำได้ดี เรียนรู้ได้เร็ว ทำแล้วมีความสุข และสิ่งที่ควรลงทุนและใช้เวลามากที่สุด

volume-control-1

ศักยภาพขั้นขีดสุดและแนวทางพัฒนาสู่อิสรภาพทุกมิติ

สภาวะของบุคคลที่มีความสุข ประสบความสำเร็จด้านการเงิน การงาน ความรัก ความรู้ สุขภาพ ชื่อเสียง

องค์กรที่เข้าร่วม อบรมกับเรา
Kangzen_logo
insure-company-5567
Exat-log2
20151223_2588
419130_146437162145926_742998292_n
200px-ตราโรงเรียนอทว
3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
3.มิตรไมตรี
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด (1)
กระทรวงพลังงาน-1024x1024
toyota1
rsu-fb-share-new
RMUTT
RMUTP_logo
rebuu003
mX7-1OYs0sjeQ7pJxtFeujtAHabEE6HXA5HGnQ6aR7EXRky4SZujEjk5d0OyuXs2kycI8XolWKfcHvlSue5d
logo_spu
ติดต่อเรา