วันอาทิตย์ 20 ตุลาคม 2019

ลงทะเบียนคอร์สอบรมสัมนา 20-21 กรกฎาคม 2562

…อ่านใจคนใน 3 นาที

ทุกสถานการณ์ โดยไม่ต้องใช้เวลานาน

ปกครองหัวใจของคนในทีม โดยคุณเป็นหัวหน้า ที่ลูกน้องพร้อมทำงานให้สุดความสามารถ

กี่ครั้งแล้ว…คุณทำงานร่วมกับคนอื่นยังได้ผลสำเร็จ..ไม่มากพอ

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คนในทีม..ทำงานให้คุณ ไม่เต็มความสามารถของตัวเอง

.

จะดีกว่าไหม หากวันนี้คุณสามารถวิเคราะห์คนได้ละเอียดลึกซึ้ง

และสามารถใช้คำพูดกระตุ้นแรงจูงใจภายใน

“ให้คนเต็มใจทำงานช่วยคุณในทุกสถานการณ์”

.

ถ้าวันนี้คุณไม่เก่งเรื่องคนปัญหาขัดแย้งกับทีมงานจะล่ามใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

และแก้ยากในที่สุด

.

รู้นิสัย อ่านใจคน 6 สี ศาสตร์ในตำนาน กว่า 2,000 ปี

ถูกประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชาอ่านใจคนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก อีก 10 วิชา จนเกิดความแม่นยำทันสมัย

.

กว่า 100,000 คน รู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้ง

ผ่านโปรแกรม Habitscan คนอีกหลายกลุ่ม นำไปใช้สร้างทีมงาน ทำยอดขายกว่า 6-7 หลัก/ปี

.

พร้อมไหม? กับแก่นวิชาอ่านคนให้ถึงกึ๋นในพริบตา

พร้อม รับมือกับคนได้ทุกรูปแบบแล้วหรือยัง?

พร้อม นั่งในใจของคนในทีมตลอดกาลแล้วหรือยัง?

คอร์สนี้สำหรับหัวหน้าและฝ่ายบุคคล

รวมถึงคนที่อยากรู้ทันคน ชนะใจถาวร

.

รับเพียงรุ่นละ 10 ท่าน

5,900 บาท/ท่าน (จากปกติ 9,900 บาท)

.

#โบนัสพิเศษ 1 โปรแกรมรู้นิสัย จุดเด่น ระดับจิตใจ 1 รหัส

(มูลค่า 1,800 บาท)

##โบนัสพิเศษ 2 Audiobook อ่านใจ พิชิตใจคน 6 สี 1 ชุด

(มูลค่า 1,200 บาท)

### โบนัสพิเศษ 3 หนังสือ กระจกส่องนิสัย อ่านใจคน 6 สี 1 เล่ม

(มูลค่า 300 บาท )

.


” อบรม 2 วัน วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก)

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ห้วยขวาง “

 


คอร์ส “รู้นิสัย อ่านใจคน 6 สี”

สมัครอบรมได้ที่ …………………………… หรือคลิกปุ่มข้างล่างนี้

สอบถามโทร : 062-1562-868 , 061-963-9398

คอร์สอบรม-สัมมนา

เรามีคอร์สอบรมสัมมนา ที่สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ผู้เข้าอบรมสัมมนา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิต โดยผ่านวิทยากรผู้ฝึกอบรมที่ทรงประสิทธิภาพ ให้ได้ผลตามที่องค์กรหรือผู้เข้าอบรมสัมมนาต้องการ

หลักสูตรพัฒนาองค์กร

ORGANIZATION DEVELOPMENT

49281

HABITSCAN

โปรแกรมวิเคราะห์นิสัย ด้วยระบบทดสอบบุคลิกภาพและประเมินสมรรถนะรายบุคคล (Personal test) เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง โดยเน้นการค้นหามิติด้านนิสัย (Habit) เป็นหลัก เป็นตัวช่วยสะท้อนตัวตนของบุคคลนั้นออกมาตามความเป็นจริง สามารถเข้าใจ ความเป็นตัวเองได้มากขึ้น พัฒนาตัวเองเพื่อยกระดับศักยภาพทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด “เรียนรู้ตนเอง ครองตน ครองคน ครองงาน “ กลายเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (High-Performing Team) เพื่อผลักดันองค์กร ให้ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และรักษาไว้ซึ่งความสำเร็จนั้นอย่างยั่งยืน

HOW TO LEARN ( วิธีการ )

1.Habitscan personality test (แบบทดสอบ) Personal test แบบการปรึกษา
2.Habit consulting bookให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคัมภีร์พัฒนาเป็นการอธิบายผลทดสอบ
3.Habit coaching ให้เห็นตัวตน ด้วยทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง ชั้นจิตซาเทียร์ (Iceberg)
4.Habit training โปรแกรมการพัฒนานิสัย การให้ความรู้ ทัศนคติ
5.Habit hypnosis เป็นการใช้ NLP เพื่อการโปรแกรมจิต พัฒนานิสัย และ สร้างนิสัยที่ดี โดยใช้กระบวนการ Healing และ Therapy
6.Habit mentoring การติดตามผล คอยดูแล เป็นพี่เลี้ยง

  • Personality test
  • Consulting book
  • Coaching
  • training
  • Hypnosis
  • Mentoring
วิเคราะห์มุมมองตัวตนระดับลึก 12 หัวข้อ

คำอธิบายหลังการทำแบบทดสอบ จะวิเคราะห์มุมมองตัวตนระดับลึก ดังนี้

compass

นิสัย บุคลิกภาพ ความคุ้นชิน
และการปรับพฤติกรรมเชิงบวก

พฤติกรรมพยากรณ์ อธิบายอุปนิสัย คุณลักษณะ ในด้านที่ดีและควรปรับปรุง อีกทั้งวิธีการสังเกตบุคลิกของคนที่เหมือนหรือแตกต่างจากเรา

flag

ความชอบ ความสนใจ

ความพึงพอใจในเหตุการณ์ บุคคล ลักษณะงาน อารมณ์และการตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกว่า สิ่งใดชอบ สิ่งใดไม่ชอบ

flag-1

ความเชื่อ ค่านิยม สิ่งที่ยึดถือใส่ใจ ถือสา

ทัศนคติประจำตัว การมองโลก มุมมองความคิดเห็น กรอบความคิดฝังลึกที่บงการพฤติกรรมของเรา

television-1

ภาวะผู้นำ คุณค่าในชีวิต

การวัดระดับภาวะผู้นำ 6 ขั้นบันไดสู่คุณค่าที่ผู้คนเดินตามและพลังเหนี่ยวนำผู้คนให้ร่วมทีม

group

เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ การสร้างทีม

ศิลปะการเชื่อมมิตรภาพและการประสานงานระหว่างพ่อแม่กับลูก ครูกับนักเรียน สามีกับภรรยา หัวหน้ากับลูกน้อง นักขายกับลูกค้า

user-30

อาชีพและเส้นทางมั่งคั่งเฉพาะตัว

ลักษณะงานที่ดึงดูดและไม่ดึงดูดให้ลงมือทำ การประกอบอาชีพและทางลัดสู่การสร้างรายได้ เคล็ดลับการลดรายจ่ายและการลงทุน

gift

ความต้องการในชีวิต

ความคาดหวังหรือเจตจำนงที่ต้องการพบเจอและสิ่งหลีกเลี่ยง

tick

ความปรารถนาอันแรงกล้า

พลังขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตของเรา กลไกป้องกันตัวเองและเป้าหมาย

tools

ความกลัว ข้อจำกัดและวิธียกระดับจิตใจ

อุปสรรค อุปกิเลส สิ่งขวางกั้นความสำเร็จและเทคนิคการรู้เท่าทันสัญชาตญาณดิบภายใน

switch-5

จุดแข็ง จุดอ่อน

ความรู้ ทักษะ จุดแกร่ง ความสามารถที่มีในตนและจุดอ่อนที่ต้องการความช่วยเหลือ

settings

พรสวรรค์ อัจฉริยภาพ ความถนัดและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สิ่งที่ทำได้ดี เรียนรู้ได้เร็ว ทำแล้วมีความสุข และสิ่งที่ควรลงทุนและใช้เวลามากที่สุด

volume-control-1

ศักยภาพขั้นขีดสุดและแนวทางพัฒนาสู่อิสรภาพทุกมิติ

สภาวะของบุคคลที่มีความสุข ประสบความสำเร็จด้านการเงิน การงาน ความรัก ความรู้ สุขภาพ ชื่อเสียง

องค์กรที่เข้าร่วม อบรมกับเรา
Kangzen_logo
insure-company-5567
Exat-log2
20151223_2588
419130_146437162145926_742998292_n
200px-ตราโรงเรียนอทว
3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
3.มิตรไมตรี
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด (1)
กระทรวงพลังงาน-1024x1024
toyota1
rsu-fb-share-new
RMUTT
RMUTP_logo
rebuu003
mX7-1OYs0sjeQ7pJxtFeujtAHabEE6HXA5HGnQ6aR7EXRky4SZujEjk5d0OyuXs2kycI8XolWKfcHvlSue5d
logo_spu
ติดต่อเรา